Yleiset sopimusehdot

1. Sopimusehtojen sovellutus ja voimassaoloaika

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Huutis Consulting Oy:n, Y-tunnus: 3244391-4 toimittamiin palveluihin. Sopimus on toistaiseksi voimassa.

2. Sopimuksen kohde

Sopimus koskee Huutis Consulting Oy:n tuottamia ja asiakkaille toimitettavia palveluita, joihin lasketaan WordPress-sivustot, Shopify-verkkokaupat, muut ohjelmistot, grafiikat, tuotettu tekstisisältö ja ohjelmistokoodi.

3. Sopimuksen syntyminen ja sen hyväksyminen

Sopimus voidaan määritellä syntyneeksi, kun asiakas hyväksyy Huutis Consulting Oy:n tekemän tarjouksen. Asiakkaalta vaaditaan hyväksyntä tarjouksesta, joka voi olla sähköpostiviesti, tilauslomakevastaus tai suullinen hyväksyntä puhelimitse.

4. Sopimusajan pituus ja sopimuksen purkaminen

Sopimusaika alkaa tarjouksen hyväksynnästä. Sopimusaika päättyy, kun seuraavat ehdot on saavutettu:

  • Asiakas on hyväksynyt toimitetun työn
  • Viimeisen laskun eräpäivä on saavutettu

5. Palveluiden hinnoittelu ja laskutus

Huutis Consulting Oy varaa oikeuden laskuttaa asiakasta tarjouksen hyväksymisen jälkeen seuraavin ehdoin:

  • Jos kokonaishinta palvelulle on alle 2000€, Huutis Consulting Oy laskuttaa 100% kokonaishinnasta ennen työn aloittamista
  • Jos kokonaishinta palvelulle on 2000€ – 6000€, Huutis Consulting Oy laskuttaa 50% kokonaishinnasta ennen työn aloittamista, ja loput 50% kokonaishinnasta palvelun julkaisun jälkeen
  • Jos kokonaishinta palvelulle on yli 6000€, laskutusjaksoista sovitaan erikseen asiakkaan kanssa, usein käyttäen kiinteää kuukausihinta laskutusta

Mikäli asiakas haluaa palveluun lisäominaisuuksia, joita ei mainittu alkuperäisessä tarjouksessa, asiakas voi sopia lisätöistä erikseen Huutis Consulting Oy:n kanssa. Lisätyö sovitaan tilannekohtaisesti erikseen joko kiinteällä tai tuntihinnalla. Lisätyö laskutetaan erikseen, kun työ on suoritettu.

6. Palvelun toteutus ja toimitus

Huutis Consulting Oy sitoutuu toteuttamaan hyväksytyn tarjouksen sisällön, ja sovitut ominaisuudet toimitettavaan palveluun. Huutis Consulting Oy myös sitoutuu toteuttamaan ja toimittamaan palvelun sovitussa aikataulussa.

Palvelu määritellään toimitetuksi, kun Huutis Consulting Oy on ilmoittanut palvelun olevan valmis, ja asiakas on toimituksen hyväksynyt. Jos asiakas ei 14 päivän sisällä hyväksy toimitusilmoitusta, palvelu määritellään hyväksytyksi ja toimitetuksi.

7. Muut ehdot

Huutis Consulting Oy:lla on oikeus käyttää toimitettuja palveluita portfoliossa. Asiakas voi halutessaan ilmoittaa, mikäli hän ei halua hänelle toimitettua palvelua käytettävän Huutis Consulting Oy:n portfoliossa.

Sopimus nojautuu Suomen lakiin.