Tietosuojaseloste päivitetty viimeksi 20.01.2022

Tietosuojaseloste tiivistettynä

Huutis Consulting Oy kerää henkilötietoja asiakaspalvelua ja markkinointia varten. Henkilötiedot ovat välttämättömiä näihin tarkoituksiin, sillä ilman niitä kaupanteko ja palveluiden myynti vaikeutuu huomattavasti.

Keräämme sähköpostiosoitteita markkinointia ja yhteydenpitoa varten vain asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin tiedot

1. Rekisterinpitäjä

Huutis Consulting Oy
Y-tunnus: 3244391-4
Siltavoudintie 9 C 22, 00640 Helsinki
info@huutisconsulting.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Roope Vaarama
roope.vaarama@huutisconsulting.fi
045 237 2122

3. Rekisterin nimi

  • Huutis Consulting Oy asiakasrekisteri
  • Huutis Consulting Oy sähköpostirekisteri

4. Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaiden palvelemiseen ja palveluiden myynnin mahdollistamiseen. Rekisteriä voidaan käyttää sähköiseen markkinointiin vain asiakkaan luvalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu kahdesta eri rekisteristä:

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron, sähköpostin, laskutusosoitteen ja tiedot sopimuksista sekä tilauksista.

Sähköpostirekisteri sisältää asiakkaan sähköpostin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tämän sivuston lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakaspalavereista ja mahdollisista muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Sähköpostirekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, kun hän täyttää ja suostuu uutiskirjeen tilaamiseen käyttämällä uutiskirjeen tilauslomaketta. Asiakas voi lopettaa tilauksen lähettämällä viestiä sähköpostiosoitteeseen: info@huutisconsulting.fi

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa, jos asiasta on erikseen sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot tallennetaan tietojärjestelmään, ja ne on suojattu siten, että asiaankuulumattomat tahot eivät pääse niitä käsittelemään. Tietoja pääsee käsittelemään vain Huutis Consulting Oy:n toimitus- ja teknologiajohtaja.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut omat tiedot, ja mahdollisesti vaatia niihin oikaisua. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tai oikaista omia tietojansa, on hänen lähetettävä sähköpostiviesti Huutis Consulting Oy:lle. Huutis Consulting Oy voi tarvittaessa vaatia todistuksen henkilöllisyydestä tarkistus- tai oikaisupyynnön lähettäneeltä henkilöltä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on täysi oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevia henkilötietoja rekisteristä. Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamat oikeudet kuten omien henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen. Pyynnöt on lähetettävä sähköpostiviestillä tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joka voi vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksen määrittämässä ajassa.

Sivujen sisältö saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivut eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä yritys vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle sivustolle, hänen on itse tutustuttava kyseisen sivuston tietosuojakäytäntöihin.

Evästeet

Evästeet ovat pienikokoisia tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan sivuston vierailijan tietokoneelle, jossa se tallentaa tietoja vierailijan toiminnasta.

Evästeiden tiedot auttavat kehittämään sivuston toiminnallisuutta ja liiketoiminnan tehokkuutta. Pääasiassa käytämme evästeitä sivuston ehdottoman tärkeiden toimintojen mahdollistamiseksi ja kävijämäärien analysoimiseen.

Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käyttöön. Mikäli asiakas ei halua hyväksyä evästeiden käyttöä, sivuston käyttö pitää välittömästi lopettaa. Internet-selaimet sisältävät ominaisuuksia, joilla voidaan estää tai rajoittaa evästeiden käyttöä verkkosivuilla. Tutustu oman selaimesi käyttämiin asetuksiin.

Huutis Consulting Oy käyttää tällä sivustolla seuraavia evästeitä:

Google analytics -evästeet. Lisätietoa löydät täältä: Google Analytics